Po 36 letih zapiramo vrata družinskega podjetja.
Hvala za vsa ta leta zaupanja.